felt dog “ Lemon 

レモンちゃん ♀ 

(和歌山県 シェトランドシープドッグ)

November 2010