felt dog  “  Olive ”

オリーブちゃん♀

(東京都 ミニチュアシュナウザー)

november 2013